logo.gif (2015 bytes)

 

”Insomningstabletter” kan ge svåra problem

Sömntabletter höll på att kosta Anders livet


2008-10-13 Från RFHL:s tidning Oberoende 3/2008   OBS Längst ner ligger vår kommentar och vår syn på ” en liten insomningstablett”.

För inte så länge sedan var Anders Brandt, 52, klassad som ett hopplöst psykfall som skulle förtidspensioneras. I dag är han arbetsledare. Några ”ofarliga” sömnpiller höll på att kosta honom livet.

Historien börjar 94- 95. Anders och hans fru hade gått igenom en barn löshetsutredning. Dessutom arbetade han mycket med sitt egna företag, en antik handel. Han var uppe på sjuk huset för några enklare provtag ningar. Läkaren frågade hur han mådde och Anders berättade att han sov lite dåligt. Läkaren före slog att Anders skulle börja äta Stilnoct. ”Det är väl inte såna där ben sodiazepiner,” frågade jag ho nom, för det hade jag hört att de var beroendeframkallande, så såna ville jag inte äta. ”Hörrudu sa han, det här är den nya tidens sömnpiller. Det här är som att äta sockerpiller.” Han var överläkare och jag trodde såklart på honom. Jag gick hem, tog tabletterna och sov som en stock. Det gick verk ligen jättebra, ett tag.


ANTIKT Som den gamla antikhandlare han är, han har kunskaper om gamla föremål. Planer finns på att börja sälja de finaste sakerna på internetauktioner.

Livet började återvända

– Urtrappningen tog 18 månader och jag mådde inte dåligt. Tvärtom. Jag kände hur livet började återvända. – Däremot började jag få ont i hjärtat men ingen lyssnade på mig, jag blev inte tagen på allvar. Jag ville ha en undersökning av mitt hjärta men fick istället göra ett arbetsprov genom att springa upp och ner i trappor. I augusti 2006 gjorde jag att 24-timmars EKG och en vecka senare hade jag en pacemaker inopererad. – Hjärtläkaren berättade att jag hade varit mycket nära dö den. Men jag var ju en ”knarkare” – såna tar man inte på allvar, de vill ju bara knarka.

Jobbar heltid

Nu är Anders tablettfri. Söm nen är bättre men ställer fortfa rande till problem: – Det får jag nog leva med resten av livet. Men jag tror att den kommer att bli bättre. Vissa perioder sover jag mycket dåligt, vissa sover jag bra. Ångesten är borta till 90 procent. Alla pro blem i huvudet mal inte längre Jag är stresståligare och leder en grupp på 25 personer med dag liga möten. Jag jobbar på heltid från att ha varit totalt uträknad. – Hade det velat sig illa hade jag inte varit livet idag, eller så hade jag varit ett förtidspensio nerat psykfall. – Jag var hemskt bitter un der en period. Minst fem sex år av mitt liv är borta. Det har drabbat mina anhöriga som li dit något fruktansvärt av det. Visst har jag en tagg i sidan åt läkare som inte lyssnar på sina patienter. Medicinen är allena rådande. – Det är patienten som är ex pert på sin kropp och vet vad som känns och inte. Det fi nns en otrolig okunskap hos vården i detta ämne. Visst är det effekti va och bra preparat om man tar en halv tablett, en tablett, men att vanemässigt skriva ut det för vanemässigt bruk är förkastligt.


FAKTA BENSOANALOGER
Imovane och Stilnoct är kort-tidsverkande insomningstabletter. Tanken är att tabletterna ska hjälpa patienten som äter dem att somna in. Själva sömnen ska man klara själv.
När man utvecklat ett beroende av dessa tabletter händer det ofta att man vaknar mitt i natten av abstinenskänningar som svettningar, ångest och andra klassiska abstinensproblem. Det är också mycket vanligt att man utvecklar en dag-abstinens som yttrar sig i ångest och olika smärttillstånd m.m.
Även Zopiklon och Sonata är bensoanaloger.


FAKTA ASHTONMANUALEN
Professor Heather Ashton skrev 2001 boken Bensodiazepiner – hur de påverkar kroppen och hur man trappar ner. (Sv. utgåva Evoca information, 2006). I boken beskrivs hur benzodiazepiner fungerar och hur man kan trappa ner med så lindriga abstinensbesvär som möjligt.
Boken finns att köpa genom RFHL-riks och kostar 150:- + frakt.

Text och foto: Per Sternbeck  Oberoende

2008-10-30
Stilnoct och Imovane ger dagabstinens
RFHL i Uppsala arbetar främst med beroendeskapande läkemedel. Stilnoct och Imovane är väl kända på avdelningen. De tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för bensoanaloger. De fungerar som bensodiazepiner men är inte bensodiazepiner. De lanserades först som milda och icke beroendeframkallande ”insomningstabletter”. Något som fortfarande lever kvar hos de flesta läkare, även efter beroendevarningarna kom in i FASS.
- 1994 när de bägge preparaten lanserades hårt skrevs de ut även på beroendekliniken här i stan som arbetade mycket med bensberoende, berättar Staffan. Alla var övertygade om att de inte var beroendeframkallande. De var ju så extremt korttidsverkande att kroppen bröt ner dem på bara ett par timmar. På det sättet var tanken att kroppen aldrig skulle hinna utveckla ett beroende. Kroppen avgiftades ju varje dag. Men så funkar inte kroppen. Man blir beroende ändå och det vet alla som jobbat med detta, att det är de korttidsverkande bensodiazepinerna som till exempel Xanor som ställer till mest problem för människor, säger Staffan Utas som arbetar på RFHL på RFHL i Uppsala.
Staffan Utas menar att bensoanalogerna på många sätt är mer problematiska än de vanliga bensodiazepinerna:
- Anders berättelse är ett exempel på att man kan bli mycket sjuk av dessa medel. Jag har träffat många fler som hamnat i sjukdom och nya diagnoser med bara normala doser. Anders kom ju på grund av beroendet på låg nivå och förskrivarna upp i mycket höga doser.
- Med de här preparaten utvecklar man en dagabstinens på rätt så kort tid. De vanligaste problemen är ångest och olika smärttillstånd. För att lindra abstinensen behöver man något även på dagen. Många löser det med att ta lite sömnmedel även på kvällen eller dagen, men de flesta vågar inte. Läkaren blir mycket upprörd om hon/han får veta det, men egentligen är det ju en rimlig reaktion på beroendet.
När de kontaktar mej har de ofta ett stort motstånd mot tanken att ta sömntabletten eller något annat lugnande på dagen, men det är mycket ofta nödvändigt om man skall klara sig ur denna fälla. Många blir ännu sjukare på dagen när de försöker trappa utan ett sådant. Ett exempel är att magen kan kommer helt i olag och man får svårt att få i sig näring. När det gäller alla former som dagabstinenserna kan ta så kan vi använda den vanliga långa abstinenslistan från RFHL/Kilen.      
Stor okunskap i vården
Staffan Utas menar att det råder en stor okunskap om bensoanalogerna hos sjukvården:
- När medvetenheten om bensodiazepinernas är farlighet ökat har man hållit sig kvar vid att analogerna ändå är rätt ofarliga. Detta ligger bakom att vi fått en ökad förskrivning av beroendeframkallande lugnande och sömngivande medel trots att bensodiazepinerna föll i vanrykte i början av 90-talet och förskrivningen av antidepressiva i stället satte sån oerhörd fart.
Professor Arne Melander, pådriven av RFHL i Jönköping, gjorde en undersökning som visade att ungefär hälften av flergångsanvändarna redan ansåg sig vara beroende. ”Samma misstag håller på att göras än en gång” skrev han på DN-debatt 2001 om beroenderiskerna som inte alls tas på allvar. Man bortser från att FASS säger att de skall användas bara för kort tids användning. Landtinget i det länet gjorde sedan en kampanj för alternativ och minskad förskrivning. Med påtagliga resultat. Staffan berättar:
- Här i Uppsala tog man snabbt efter kampanjidén, men märkligt nog så byggde man argumenten helt på att medlen är ineffektiva. Man vägrade att skriva om ”beroende” som ju också är viktigaste orsaken till den ineffektiviteten. När man gör på det här viset kan man uppehålla myten om att de inte är så beroendeframkallande som bensodiazepinerna. Då blir det förstås också mycket svårt att få hjälp med t.ex. Stesolid /Valium när man hamnat i ett mycket svårt beroende och försöker bli fri från det.
Tablettutsättning mycket individuellt
Staffan Utas menar att just i de lägena blir istället professor Heather Ashtons manual ett viktigt stöd.
- Den grundas på behovet av en jämn dos i kroppen över dygnet när man trappar ut. Enligt den skall man successivt byta sina korttidsverkande ”insomningstabletter” mot långtidsverkande Stesolid och fördela dem jämt över dygnet. Det är bara en liten del av våra beroendekliniker där man kan göra så ibland. I Uppsala har vi haft ett visst sådant samarbete.
- Problemet med Ashtons manual är främst att man kan tro att det är så man måste göra, men tablettutsättning är mycket individuellt. Det finns tusen varianter. Man kan ofta trappa ner även på de analoga till natten om man har något annat på dan. Vid låga doser kan det ibland också gå bra utan att ta något på dan. För en del funkar inte Stesolid alls mot abstinensen och man får välja något annat, t.ex. små skärvor av sina gamla Imovane under dagen. Och ofta är det av nöden, för man kan inte hitta någon som vågar skriva ut ”så starka tabletter till en som är beroende”.
- Manualen var verkligen bra för Anders, men inte ens han följde den helt. Han behövde inte ta så många Stesolid på dagen som den föreskrev. Han måste ha vant kroppen främst till ett nattligt intag.
Bättre mående snabbt vid nedtrappning
- Det är utmärkt att manualen finns, den ger vetenskaplig auktoritet åt att bensoanalogernas beroendepotential måste tas på största allvar. Den stärker patienternas argument för ett professionellt och kunnigt stöd. Det behövs verkligen när grundinställningen från många läkare är att patienterna får problem för att de missbrukar mediciner som egentligen är bra.
Staffan vill avsluta uppmuntrande:
- Anders liv blev snabbt mycket bättre redan när han började en bra nedtrappning. Det är inte heller ovanligt. Delvis var det för att hoppet kom tillbaks. Men tänk på följande: Beroendet har utvecklats efterhand. Dessa kortverkande insomningsmedel väcker en allt tidigare på mornarna, ofta med ångest och börjar sedan fylla kvällarna och sedan även dagarna med abstinenser. Så redan utjämningen i dos ger ett mycket bättre mående. Faktiskt ofta även bättre sömn.

Text:
Per Sternbeck Oberoende

 

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.