logo.gif (2015 bytes)

Vad innebär läkemedelsberoende


Beroendet av sömnmedel, lugnande och smärtstillande medel innebär ett oerhört lidande, p.g.a. biverkningarna och särskilt för att de ger abstinenssymptom när dosen (låg eller hög) hålls konstant länge. Det är naturligtvis inte så lätt att förstå att ens ångest kan bero på de lugnande tabletterna, sömnproblemen på sömntabletterna och värken på de smärtstillande. Och misstänker man ändå att de andra underliga fysiska eller psykiska symptomen man fått beror på tabletterna är det inte lätt att få doktorn att tro på det.

Beroendet är också så vanligt att man måste tala om ett folkhälsoproblem av stora mått. Stora samhällsresurser i sjukvård, sjukkassa, arbetsvård m.m. ägnas alla dessa abstinenssymptom och biverkningar, utan att ens själva ”sjukdomen" identifierats.

Hur stort beroendet och kostnaderna är vet vi faktiskt inte. Flera undersökningar har pekat mot att c:a 4% av befolkningen använder bensodiazepiner regelbundet. Kanske är c:a 6000 beroende av dem i länet. Sen tillkommer främst den stora gruppen smärtstillande. Vi möter också många som har svåra problem med antidepressiva medel. Många tror att de lugnande och sömngivande medlen minskar kraftigt nu efter all kritik mot dessa och i och med de nya antidepressivas jättesuccé på marknaden, men hann bara sjunka en liten bit jämfört med 80-talets början innan de nu börjat stiga igen! (Oroande statistik.)

Den vanliga beroende personen har fått sina tabletter i öppen vård i samband med någon kris i livet. De tar sina tabletter enligt läkarens ordination, mycket ofta för att klara arbetet. 2/3 är kvinnor. Medelåldern hög - vi har försökt ersätta naturliga sammanhang och vårdpersonal för våra pensionärer med tabletter, som faktiskt ökar ensamheten. Blandberoende förekommer, men bara hos en mindre del. Så här ser också gruppen som söker sig till oss ut. Ålderspensionärerna och kanske även de blandberoende är underrepresenterade.

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.