logo.gif (2015 bytes)

Mänskligt bemötande
i kris och galenskap !
Friskförklara den mänskliga krisen


RFHL startades 1965 för hjälp åt narkomaner, sedan 1975 bedriver vi också verksamheter med särskild inriktning på att hjälpa människor, som blivit beroende av de mediciner som doktorn ordinerat. Vi har sedan dess samlat erfarenheter från 10.000-tals människor som vänt sig till oss med dessa problem, särskilt med beroende av lugnande och sömngivande medel, mycket ofta efter att inte fått förståelse eller blivit trodda i sjukvården. Dessa människors lidanden av beroende och övriga biverkningar kostar sjukvård, försäkringskassa och socialvård i Sverige mångmiljardbelopp årligen. Det är vår skyldighet att försöka återföra dessa erfarenheter till samhällets myndigheter, kanske främst till de politiskt ansvariga för sjukvården. För det är också så att flertalet som vi talat med har fått sina tabletter i vad vi måste kalla vanliga mänskliga kriser, istället för att ha fått någon att tala med.

- Ja människor måste bemötas med en helt annan respekt för sina mänskliga erfarenheter, val och förmågor och inte endast som osjäliga objekt för naturvetenskapligt grundad diagnos och behandling. Honnörsorden i HSL har svårt att bli verklighet. Syftet med husläkarreformen var bl.a. just att få en bättre helhetsyn på människan, men då måste ju också till mycket mer social och psykologisk - säg humanistisk eller mänsklig - kompetens på vårdcentralerna. Som hjälpsökande måste man ju få bli hörd och sedd.

Vi kräver omfördelning av primärvårdens resurser så att där finns psykoterapeuter, kuratorer och psykologer - dvs bättre kompetens för helhetssyn!!
Ett första viktigt steg har vi redan uppnått i och med att landstinget nu anställer kuratorer så att sådana skall finnas på alla stora husläkarmottagningar.

Vi kräver också ett mänskligt tidigt bemötande även av människor som blivit allvarligt förvirrade, så de slipper ett liv som nermedicinerade schizofrena.

Vi, tillsammans med RSMH, har startat en debatt om psykiatrin i Upsala Nya Tidning (UNT). Följ den, tryck här.

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.