Bli medlem eller ge ekonomiskt stöd


MEDLEMSKAP.
Pg 645 55 15-4
Går direkt till vår lokalförening. Vi tar emot medlemmar från hela landet, ja Europa också
100 kr
25 kr för ungdomar under 20 år, för arbetslösa, sjukskrivna och ålders- och sjukpensionärer samt personer på institution.
Ange tydligt namn och adress. Om du inte får plats med allt vid betalningen kontakta oss på telefon, mejl (nedan) eller post
Vi är tacksamma om du även kan anmäla din e-postadress för billigare och tätare information till Dej.


STÖD pg 645 55 15-4
Valfri summa kan sättas in till stöd för vår verksamhet. Ange gärna adress så vi kan nå Dig med information. Den som betalar medlemsavgift kan välja att samtidigt lägga till extra för stöd.Du kan nå oss för frågor på oberoende.info@gmail.com eller 018 12 44 22

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.