logo.gif (2015 bytes)

Det går att sluta


En dag förstår man
Insikten att man blivit beroende av sina lugnande och sömngivande tabletter kan komma på många olika sätt. För en del kommer den långsamt. Kanske efter många års dövade känslor av obehag inför tabletterna. Känslor som växer till förvissningen att "utan tabletterna kan jag inte leva." För andra kommer den plötsligt. Kanske som ett resultat av att läkaren en dag säger att "det är dags att sluta nu." Eller när tabletterna oväntat tar slut under semestern. Eller när man bara inte hittar dem just när man behöver ta en. Det kan innebära den första panikupplevelsen.

Skam och förnedring
Följden av insikten om beroendet är ofta nog en känsla av fångenskap och förnedring. Man upptäcker att man inte bara är beroende av tabletterna utan också av läkaren som skriver ut dem.
Skammen blir en daglig följeslagare. Skam för att man inte klarar av att gå ut och handla, inte bjuda hem vänner, inte åka tunnelbana, inte delta på konferensen eller mötet -inte göra något av allt det som alla andra tycks klara -utan tabletter.

Det går att sluta
Att vara tablettberoende är ofta som att vara i en fälla: - Jag har börjat få symtom på brist på medicin (=abstinens) fast jag följer ordination, för kroppen har hunnit vänja sig vid min dos. Nästa tablett är då det ända som hjälper lite, men bara för stunden. Ändå är det mitt tablettintag i stort som som ger abstinenserna och gör mitt liv allt svårare. Detta är är inte lätt att genomskåda. När jag sänker dosen för att sluta riskerar jag sedan att må ännu sämre av abstinens.
Det kräver därför ofta "list" att ta sig ur fällan, dvs uthållighet.,tålamod och kunskap.
(OBS Många mår faktiskt också bättre när de trappar ner.)


Hur gör man?
Vi har ingen patentlösning, men följande metod har med framgång använts av oss i många år.
1. Börja med att föra en noggrann, men kortfattad, dagbok som innehåller:
a) klockslag då du tar tabletten/tabletterna.
b) hur många, vilken styrka, vilken sort.
c) skälet till att du tar tabletterna just då (situation och känsla).

2. Efter en till två veckor går du igenom dagboken.
a) Är din konsumtion regelbunden så blir frågan: Var under dygnet är det lättast att ta bort en tablett eller en halv eller en kvarts?
b) Är din konsumtion mycket oregelbunden så bör ditt första steg vara att jämna ut den under ett par veckor innan du tänker efter vilken tid på dygnet du kan skära ned dosen.
b) Är din konsumtion något så när jämnt spridd över dygnet, så att du slipper onödigt kraftiga abstinenser vissa tider på dygnet? Jämna annars ut intaget, alltså utan att öka antalet tabletter (dosen) totalt under dygnet. Men att börja ta dagmedicin inför nedtrappningen, om man dittils klarat sig med bara nattmedicin, är trots allt ofta mindre bra.
c) Sista frågan är: b) Är din konsumtion något så när jämnt spridd över dygnet, så att du slipper onödigt kraftiga abstinenser vissa tider på dygnet? Jämna annars ut intaget, alltså utan att öka antalet tabletter (dosen) totalt under dygnet. Att börja ta dagmedicin inför nedtrappningen om man dittils klarat sig med bara nattmedicin är trots allt ofta mindre bra.
c) Sista frågan är: Var under dygnet är det lättast att ta bort en tablett eller en halv eller en kvarts?
3. Minska dosen så mycket som du tror att du klarar utan att bli alltför rädd. (Ex: en halv tablett mindre på morgonen.) Håll denna nya dosering i två veckor, om Du inte snabbt upptäcker att Du varit alltför optimistisk. 10-20% av dygnsdosen är rimlig nedtrapning. Fortsätt med dagboken, skriv upp hur du mår under dygnet, eventuella abstinenssymtom och deras varaktighet.
4. När två veckor gått går du åter igenom dagboken och tänker efter var du kan ta bort nästa tablett eller del av tablett.Är abstinensbesvären alltför påtagliga så avvaktar du ytterligare en vecka med att minska dosen.
5. Fortsätt på det här viset i intervall på 10 dagar till fyra veckor.

UPPSTÅR DET PROBLEM OCH FRÅGOR KONTAKTAR DU
KILEN TEL: 08-791 77 20


Finn din egen väg
Under en nedtrappning bör du se det hela som en undersökning som ska leda fram till din egen väg att sluta med tabletter. Får du svårigheter betyder det inte att du misslyckats utan att du fått viktiga erfarenheter att ta vara på i det fortsatta arbetet att finna din väg bort från tabletterna. Lita på de signaler du får av dig själv! Lita också på att du är oerhört mycket starkare än du tror!

Varför nedtrappning?
Vi rekommenderar en långsam nedtrappning främst för att begränsa eventuella abstinenssymtom. Det vanligaste skälet till "Misslyckanden" är att man haft för brått och inte orkar med abstinensen.
Det går inte att förutsäga vem som får abstinens eller exakt vilka symtom som uppstår, men några vanliga symtom är:

Ångest
Sömnstörningar
Yrsel
Muskelspänningar/muskelvärk
Krypningar
Synstörningar
Dåligt minne/koncentrationsstörningar
Depression
Överkänslighet för ljud, ljus, lukter och beröring.


Typiskt för tablettabstinensen är dels att den är långdragen dels att den kommer och går. I svåra fall kan den dra ut över månader, men med allt längre perioder av symtomfrihet.

KOM IHÅG! ALL ABSTINENS GÅR ÖVER!
KILEN, TELEFON 08-696 01 00
Mer om abstinens

Kan man sluta tvärt?
Ja, de allra flesta som äter lugnande medel gör ju faktiskt det utan några problem. Har du ätit tabletter länge eller ätit höga doser bör du först ta kontakt med oss eller annan kunnig person.

Att sluta - några råd
* Tag det lugnt! Visa dig själv omtanke och respekt.
* Sök efter allt du kan göra för att må lite bättre.
* Kan du få tag i en ny "inre styrka" - i ilska? i ny förståelse för egna behov? i din "inre sanning"? i "andliga värden"?
* Får du abstinens så minns att all abstinens går över.
* Drick mycket vätska men inte alkohol under nedtrappningen och se upp med stimulantia, som kaffe, te, tobak och coca cola. De medlen har en tendens att förvärra abstinensen.Utsöndringen av din medicin underlättas av vätska och även små "onyttigheter" kan ge jobbig belastning på utsöndrande organ.
* Undvik åksjukepiller. Var försiktig med hostmediciner och smärtstillande medel.
* Dämpa inte abstinensen med en tablett, det förlänger svårigheterna.

Kom ihåg:
* att en nedtrappning innebär såväl fysisk som psykisk stress. Minska kraven på dig själv! Såväl dina egna som andras!(Har du tagit medicin för att kunna leva upp till andras krav? Då behöver du nog öva på att säga ifrån. Har du tagit dem för att du måste klara allt själv? Då är risken stor att du nu tror att du måste klara av att sluta med tabletterna själv också. Kom ihåg: att vi människor behöver varan`.)
* att det är lättare att ta sig igenom svårigheter med omvärldens stöd än utan det. Tala om att du håller på att trappa ned på tabletter och att det innebär att du inte orkar lika mycket som annars och att du kan behöva stöd ibland.
* att RFHL, KILEN och andra finns, med många års erfarenheter och möjlighet att ge dig stöd av olika slag.
RING OCH FRÅGA, PRATA, BESTÄLL TID ELLER KOM HELT ENKELT BARA IN TILL OSS.

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.