logo.gif (2015 bytes)

VARNING


Vi kan bara ta ansvar för riktigheten i den information vi sprider här på hemsidan, inte på något sätt för de beslut som någon eventuellt kan ta påverkade av information här. Att trappa ner sin medicinering av medel vi här behandlat kan definitivt vara riskfyllt och bör ske i kontakt med någon som är kunnig och erfaren i detta och gärna med förskrivande läkare. Att denna information fortfarande idag undanhålls vårdkonsumenter, som t.ex. skall ta ställning till en ny medicin de erbjudits, är oacceptabelt och oetiskt.