En port till information om läkmedelsberoende och -biverkningar, oberoende av industrin.
RFHL Uppsala län har skapat och underhåller dessa fyra sidor:

www.oberoende.info/rfhlups
Detta är vår mest allmänna sida - förstahandsvalet - vår information för vuxna om läkemedelsproblem och -beroende. Här finns också ett stort kunskaps- och stödforum!

www.ung.oberoende.info
Vår sida särskilt för ungdom.

 

www.beroendesidan.se
Vår lite äldre sida om bensodiazepiner. Tyngdpunkten ligger på ett mycket stort vetenskapligt referensmaterial.

www.benzodiazepines.cc
Samma som Beroendesidan, men på engelska. Our international site on benzos, in English, Deutsch, Español et Français.