logo.gif (2015 bytes)

Vårt stödjande arbete med läkemedelsberoende i Uppsala län


Vi når alltså den breda gruppen läkemedelsberoende, dvs en mindre del av dem. förstås. Det är en grupp där en del säkert har ett motstånd mot att söka sig till missbrukarvården och toxikomanikliniken på Ulleråkerområdet. Och det är mycket viktigt att det finns stöd att få från människor som är fristående från sjukvården, där ju den sökandes problem uppstått och fortsatt. Anonymiteten vi kan erbjuda är också viktig för många, särskilt i de första kontakterna.

Vårt arbete bygger på samarbete mellan anställd(-a) och ideella krafter. Vi arbetar som en klient- och självhjälpsförening, så de som fått hjälp kan ställa upp och stödja andra. Det är också viktigt för många att få delta i vårt informationsarbete och på så sätt känna att deras mycket dyrköpta erfarenheter, många "förlorade" år, kan komma till någon nytta. När vi arbetar i en förening slipper vi också de ensidigheter och restriktioner som ofta följer av att man ingår i en byråkratisk vårdorganisation. Vi har en frihet som gör att vi kan hjälpa till med just det man behöver just då och kan låta den hjälpsökande finna sin egen väg till oberoende.

Samtidigt vet vi av erfarenhet att den kunskap om vad läkemedlen gör och hur abstinenser kan se ut, är till mycket stor hjälp och stöd redan den, för den som söker någonstans hon kan bli trodd och finna en väg ut. Den kunskapen underbygger också det hopp vi kan förmedla. Den består bl a av 20 års samlade patienterfarenheter i RFHL, särskilt från pionjärerna i RFHL-Stockholms läkemedelsgrupp, som sedan blev läkemedelsinstitutet KILEN.


KORT OM RFHL-UPPSALA LÄN

I RFHL-Uppsala län startade vi vårt läkemedelsarbete på allvar 1994, men i Riksförbundet har vi sedan 1975 samlat erfarenhet av stöd och hjälp till läkemedelsberoende.

Vårt arbete grundar sig på
¤ tilltro till den enskildes förmåga att utan piller bearbeta sina kriser och fatta beslut om sitt liv
¤ respekt för den hjälpsökande och tilltro till hans/hennes upplevelser
¤ kamratstöd och solidariskt samarbete mellan hjälpsökande, ideella krafter och anställda
¤ kostnadsfrihet och för den som önskar det: anonymitet.

RFHL-Uppsala läns Läkemedelsgrupp arbetar även med
* information och utbildning om läkemedelsberoende
* kritisk granskning av förhållanden som bidrar till uppkomsten av beroendet.

Du som stöder vår verksamhet är välkommen att bli medlem i föreningen RFHL-Uppsala län eller att lämna ett ekonomiskt bidrag till verksamheten och denna hemsida. Tryck här.

Besöks & telefontider: Mån -Fre 11-12 och 13.30-15 & Ons 18-20

Adress: Kungsängstorg 6
753 19 UPPSALA
Telefon: 018-12 44 22
E-post: rfhlups@algonet.se

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.