logo.gif (2019 bytes)

Lokalförening av
RIKSFÖRBUNDET FÖR RÄTTIGHETER, FRIGÖRELSE, HÄLSA OCH LIKABEHANDLING

Kontaktuppgifter


Denna sida liksom vårt arbete i RFHL-Uppsala län ägnas riskläkemedel och LÄKEMEDELSBEROENDE

KORT HISTORIK
Vår verksamhet bygger i första hand på patientkunskaper insamlade i RFHL och andra patientrörelser sedan 1975. Dessa erfarenheter/kunskaper liksom lyhördheten och samarbetet är vad människor efterfrågar hos oss. Att få hjälp utanför sjukvården uppskattas också rätt ofta. Hälso- och sjukvårdstyrelsen beslutade 2009 helt på egen hand att betrakta RFHLs öppna informations-, råd- och stödverksamhet som sjukvårdande behandling. Den skulle nu skötas på stan av upphandlad legitimerad psykolog kunnig på utsättning. Våra anslag till en deltid drogs in efter 15 år uppsakatad verksamhet. Efter två misslyckade försök att upphandla en kvalifiserad leg psykoterapeut (för 1 och sedan 1? million) gav man upp och lät ändå Beroendepsykiatrin få uppdraget och pengar för det.

Men som sagt: Vi söker vidare efter medel för att driva en kvalificerad öppen råd- och stödverksamhet och för att utveckla primärvårdens och psykiatrins verksamheter på detta område samtidigt med vår. Vi behöver stöd från alla som erfarit att denna öppna verksamhet fortfarande behövs utanför sjukvården. Vi behöver allt stöd till att göra patient- och anhörigerfarenheterna hörda och utveckla patienternas makt.

ANTIDEPRESSIVA MEDEL
Vår rapport om mycket svåra och långvariga problem av antidepressiva medel, främst efter utsättning

"NY" Den har inte varit publicerad på nätet förut, men skrevs redan 2005 och lämnades till Läkemedelsverket som vi faktiskt fick ett möte med. Det ledde inte till mycket men rapporten har varit en stor hjälp för många som fått den av oss direkt. Därför tar vi detta steg och planerar en revidering senare inom närmaste året.
Här ligger rapporten på pdf:

Välkommen med reaktioner på den. (På forumet, på mejl eller telefon)

Rätt svåra "utsättningsymptom" erkänns men beroende förnekas -
Så här säger Statens beredning för medicinsk utredning (SBU) i sammanfattningen om svårigheterna att sluta:

"Längre tids användning av de flesta antidepressiva, särskilt i hög dos, kan medföra utsättningsproblem om behandlingen avbryts tvärt eller dosen sänks kraftigt. Det innebär att problemen kan ses efter redan någon dags glömd medicinering, och inte bara i samband med planerad behandlingsavslutning. Utsättningssymtomen kan dels likna de som ursprungligen motiverade behandlingen, men är ofta annorlunda med stark yrsel, huvudvärk, krypningar i kroppen och allmän sjukdomskänsla. Utsättningsproblemen drabbar bara en minoritet av alla som behandlas, men kan vara av betydande svårighetsgrad och motiverar att behandlingsavslutningen sker gradvis och under åtskilliga veckors nedtrappning. Utsättningssymtomen är inte ett uttryck för beroende eftersom de klassiska beroendetecknen som dosökning, ruseffekt eller socialt skadligt fokuserande på läkemedlet inte förekommer."

Denna beskrivning från experterna har en rad mycket stora brister, särskilt sammanblandningen av begreppen beroende och missbruk. Vi ger här på hemsidan vår syn på frågorna:

Ger antidepressiva medel beroende? Följdfrågan blir: vad är beroende?
Det råder strid om dessa frågor. Vi vill fortsätta bidra och föra diskussionen framåt.

Läs vårt svar här!

Läs mer om nedtrappning mm under rubriken Antidepressiva medel i menyn.

Läs också mer om antidepressiva och svårigheterna att sluta i Oberoende 1 2015.

Vi har också en hemsida skriven för ungdomar! Ni är välkomna till ung.oberoende.info.FORUMET
Behöver du stöd och hjälp? Vill du hjälpa till?
Vårat forum är både ett kunskapsforum och en öppen stödgrupp:
Gå till forumet här.Bara en liten "Insomningstablett"?
Nej de kan ge svåra problem, som värk eller oro/ångest på dagarna.
Sömntabletter höll på att kosta Anders livet.

En riktigt hiskelig historia om hur man kan få extrema mängder Imovane och ingen av alla specialister förstår någonting. Tyvärr en vanlig bild av okunskapen om dessa medel.Även psykosmediciner ger tillvänjning
Läs i Oberoende 1 2015 främst s. 36 Homeostasen
Läs i FASS om utsättningssymtomen även av dessa mediciner som heter Neuroleptika. Kommer långt ner under punkt 8.


Den moderna farmakologin erbjuder:
KUNSKAPENS FRUKT
på gott och ont

Vi vill informera Dig om riskerna.
Vi hjälper och organiserar dem som
drabbas av beroendet och biverkningarna.

 

Orm


Läkemedelsindustrin tar de stora vinsterna av hanteringen med riskabla mediciner, medan samhället och konsumenterna får ta de stora mänskliga och ekonomiska kostnaderna. Vi vill också vara väckarklocka ut mot samhället: Vårt sjukvårdsystem skapar dessa problem för att vi inte har kunnat hantera dessa kunskapens frukter. De beroendes svåra erfarenheter måste bli kända och förändra allas vårt förhållande till medicinerna. Stödet och informationen till drabbade och oroliga konsumenter är den första halvan av vår verksamhet, medan informationen till samhället, påverkan och socialpolitik är den andra.

Vi vill alltså hävda att läkemedelsproblemen inte handlar om bra läkemedel som missbrukas av patienter och ibland läkare, utan om medel med många biverkningar och stark förmåga att ge beroende och om en sjukvård som fortfarande hellre ser de snabba lösningarna än de långsiktiga problemen som medlen skapar. Hur kortsiktiga får effektivitetskraven på vården vara? Och varför underblåser läkarvetenskapen människors orealistiska förväntningar på mediciner medan människors sunda oro nonchaleras?

Dessa kunskapens frukter kräver helt enkelt större realism, mänsklig mognad och kunskap av oss människor. En kunskap som vi främst kan få genom att lyssna på dem med egen erfarenhet av medlen. Vår hemsida skall ses som ett bidrag till denna kunskap - och mognad.RÅDGIVNING
Efter förmåga och ekonomiska resurser ger vi råd, information och stöd kring läkemedelsberoende och biverkningar per telefon, ibland även genom möten enskilt eller med flera. Personer inom länet är prioriterade vid personlig kontakt. I nuvarande läge vill vi starkt rekommendera att ni vänder er till vårt stödforum. Vi ger mycket hellre svar på Forumet, där de kommer fler till del, än vi ger individuella svar på mejlen. Annars använd telefonen och dess svarare, med förståelse för att vi inte har resusrser att hålla stor bevakning vid telefonen.

Respekt - Tilltro - Kunskap - Solidaritet - Tid att lyssna

KONTAKTUPPGIFTER
Vi finns i Drabantenhuset precis vid Uppsala Central/resecentrum

Telefon
018 12 44 22 (Fn inga fasta kontorstider)
Huvudkontorsadress:
Bangårdsgatan 13, 1 tr
753 20 UPPSALA
E-post:
oberoende.info (at) gmail.com

Senast modifierad: 2015-04-16.